Generalforsamling

Generalforsamlingen

 

Hermed indkaldes til den årlige Generalforsamling.

Mødet afholdes:

 

Torsdag den 27. februar 2019 kl. 19:00

på Rødovregaard i Havestuen

 

Dagsorden:

1.Valg af dirigent og referent.

2.Beretning.

3.Regnskab. Bilag

4.Indkomne forslag.

5.Fastsættelse af kontingent og rykkergebyr.

6.Fastsættelse af godtgørelser.

7.Valg.   

a. Formand Dorte Hildebrandt. Går af pga. flytning. Valg for 1 år.
b. Næstformand Jann Larsen.
c. Kasserer Pia Jessen.
d. Bestyrelsesmedlem Bent Nielsen. Ikke villig til genvalg.
e. Bestyrelsesmedlem Aase Liljedahl.
f. Bestyrelsessuppleant Helge Pedersen.
g. Revisor Kian Vang.
h. Revisorsuppleant Jens Peter Nielsen.

8.Beretning fra foreningerne.

9.Eventuelt

 

Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

Der er mulighed for at bestille smørrebrød til mødet. Bestilling af smørrebrød skal senest meddeles den 25. februar til kassereren Pia Jessen på e-mail: pia@sagir.dk. Eller tilmeldning til smørrebrød via sagir.dk - forsiden.

For en god ordensskyld står der følgende i vedtægterne § 7 nederst: ”Hver grundejerforening har ret til 2 repræsentanter. Består en forening af over 100 medlemmer, har denne ret til yderligere 1 plads på generalforsamlingen, for hvert påbegyndt 100 medlemmer.”

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen