Generalforsamling

Generalforsamlingen

 

Hermed indkaldes til den årlige Generalforsamling.

Mødet afholdes:

 

Indkaldelse til generalforsamling

Onsdag den 15. september 2021 kl. 19.00 – 21.00

på Rødovregård, Havestuen, Kirkesvinget 1, Rødovre.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Beretning.
 3. Bilag.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent og rykkergebyr.
 6. Fastsættelse af godtgørelser.
 7. Valg (Alle for to år).
  a. Formand. Jens Debel-Hasløv. Villig til genvalg.
  b. Sekretær. Bianca Lauesen er på valg.
  c. Et bestyrelsesmedlem.
  d. En bestyrelsessuppleant.
  e. Revisor Jette Fallentin. Villig til genvalg.
  f. Revisorsuppleant Jon Forchhammer. Villig til genvalg.
 8. Beretning fra foreningerne.
 9. Eventuelt.

     Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

     Der er mulighed for at bestille smørrebrød til mødet. Bestilling af smørrebrød skal senest meddeles den 5. september til kasserer Pia Jessen på e-mail: pia@sagir.dk.

     For en god ordensskyld står der følgende i vedtægterne § 7 nederst: ”Hver grundejerforening har ret til 2 repræsentanter. Består en forening af over 100 medlemmer, har denne ret til yderligere 1 plads på generalforsamlingen, for hvert påbegyndt 100 medlemmer.”

      

     Med venlig hilsen

     Bestyrelsen