Medlemmer

Medlem

  • Ønsker din grundejerforening at blive medlem?
  • Læs mere her.
  • Indmeldelse skal ske skriftligt til formand Dorte Hildebrandt ved angivelse af grundejerforeningens navn,
  • medlemstal, adresse og telefonnummer samt om muligt en mailadresse på
  • den pågældende formand og kasserer.
  • De enkelte foreninger har pligt til at holde Sammen-slutningens formand og kasserer underrettet om forskydninger i medlemstallet samt ændringer i ledelse.

Vi er 49 medlemmer


Sammenslutningen af grundejerforeninger i Rødovre.

 

Alleen

Højnæs

Vejl. Padborg

Annexgården

Pilemosev. Vejlaug

Axelhøj

Pilevang

Islev-huse

Brandholms Allè

Koldbyvej

Krarupvej

Schweizerdalsparken

Damhusdalen

Krudthusene

Dianavej

Leopardsvejens for.

Søtorp

Dråbyvej

Lørenskog

Terndrupvej

Ejbyparken

Matr. 11 C af Islev

Valhøj villaby

Ejby Vænge

Moseholmparken

Ved Harrestrup Å

Espegården

Mosekanten

Ved Vandløbet

Viemosebro

Fortly

Ny Rudekær

Viemosen

Viemoseparken

Vievang

Hjortevænget

Ovrevej

Voldly

Sammenslutningens formål er at varetage og fremme grundejerforeningernes fælles interesser.

Hvis en grundejerforening ønsker, at Sammenslutningen skal være denne behjælpelig med sager eller lignende, skal anmodningen om dette ske skriftligt. Bestemmelser, som træffes af Sammenslutningen, er bindende for de enkelte medlemsforeninger.

Sammenslutningen er uafhængig af partipolitik.


Hjemsted:

Som medlem kan kun optages grundejerforeninger, der er hjemmehørende i Rødovre Kommune.

Vedtægter


Download vedtægter her som PDF: Vedtaegter_20140315.pdf

Du har brug for en Adobe Reader for at læse PDF, den kan downloades her gratis.