Generalforsamling

Generalforsamlingen

 

Hermed indkaldes til den årlige Generalforsamling.

Mødet afholdes:

 

Mandag den 5. marts 2018 kl. 19:00

på Rødovregaard i Havestuen

 

Dagsorden:

1.Valg af dirigent og referent.

2.Beretning.

3.Regnskab. Bilag

4.Indkomne forslag.

5.Fastsættelse af kontingent og rykkergebyr.

6.Fastsættelse af godtgørelser.

7.Valg.

a.Næstformand Jann Larsen. Villig til genvalg for 2 år.

b.Kasserer Pia Jessen. Villig til genvalg for 2 år.

c.Bestyrelsesmedlem Tina Forchhammer. Ikke villig til genvalg.

d.Bestyrelsesmedlem Aase Liljedahl. Villig til genvalg for 2 år.

e.Bestyrelsessuppleant Helge Pedersen. Villig til genvalg for 2 år.

f.Revisor Kian Vang. Villig til genvalg for 2 år.

g.Revisorsuppleant Jens Peter Nielsen. Villig til genvalg for 2 år.

8.Beretning fra foreningerne.

9.Eventuelt

 

Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

Der er mulighed for at bestille smørrebrød til mødet. Bestilling af smørrebrød skal senest med-deles den 20. februar til kassereren Pia Jessen på e-mail: pia@sagir.dk. Eller tilmeldning via sagir.dk

For en god ordensskyld står der følgende i vedtægterne § 7 nederst: ”Hver grundejerforening har ret til 2 repræsentanter. Består en forening af over 100 medlemmer, har denne ret til yderligere 1 plads på generalforsamlingen, for hvert påbegyndt 100 medlemmer.”

 

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

 

Download generalforsamlings referatet for 2018 her

Download generalforsamlings referatet for 2017 her

Download generalforsamlings referatet for 2016 her.

Download generalforsamlings referatet for 2015 her.

Download generalforsamlings referatet for 2014 her.