Arkiv
  • Arkiv over aktiviteter.


Invitation til besøg på Vestforbrænding

Kære medlemmer

Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Rødovre / SAGIR har arrangeret et besøg på Vestforbrænding, hvor vi kan se,

hvad man gør med vores affald.

Besøget foregår den 18. juni kl. 17.00 på Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup.

Besøget varer ca. 2 timer og 30 minutter, og der er en del gang på trapper, så man kan desværre ikke modtage gangbesværede personer.

Der er ikke forplejning i besøget og det kan heller ikke tilkøbes. Til gengæld er deltagelse gratis.

Der skal være mindst 10 tilmeldte og højst 30, så hvis man er interesseret, skal man tilmelde sig til Tina Forchhammer på e.mail: tinajonf@gmail.com inden den 8. juni eller tlf: 40 38 43 55.

Man skal oplyse sit navn, da Vestforbrænding forlanger det.

Bjørnebanden i Rødovre

Kæmpe-bjørneklo, en invasiv art

Kæmpe-bjørneklo (Heracleum mantegazzianum) er en invasiv plante, som er uønsket i den danske natur. Den stammer oprindeligt fra Kaukasus og blev indført til botaniske haver i 1830’erne. I de seneste årtier har den bredt sig voldsomt i den danske natur, hvor den fortrænger andre plantearter. Fugle, sommerfugle og de fleste andre dyr vil heller ikke leve under bjørneklo, kun nogle få insekter og snegle kan leve her. Kæmpebjørnekloen er som den eneste invasive planteart omfattet af lovgivning, og en kommune kan pålægge ejere eller brugere af arealer, hvor der findes kæmpe-bjørneklo, at bekæmpe planten.

Se mere på Naturstyrelsens webside.

Bjørnebanden i Rødovre tager rundt i Rødovre samt omegn og bekæmper Kæmpe-bjørneklo og andre skadelige planter.

Kontakt os hvis du er interesseret i at få en fra Bjørnebanden ud og tale i din grundejerforening.

Rasmus Jarlov vs. Morten Bødskov

Hvilken vej skal Danmark gå i fremtiden?


Rødovregaard d. 9/3-2015 kl. 19 – 21


Morten Bødskov fra Socialdemokraterne, er citeret for blandt andet følgende:

”Folketingsvalget er meget klart. Det handler om velfærd, tryghed og job eller nulvækst, utryghed og nedskæringer”.


Rasmus Jarlov fra Det Konservative Folkeparti, er blandt andet citeret for følgende:

”Boligskatterne stiger med 14 milliarder kroner fra 2013 til 2020, som skal gå til at finansiere den stadig voksende offentlige sektor. Måske det var på tide at effektivisere den offentlige sektor i stedet for at blive ved med at straffe boligejerne for en manglende vilje fra regeringen til at løse problemet? ”.

”Hvornår skal borgerne have glæde af de penge de selv har tjent? ”.


Det var oplægget da jeg deltog på vegne af Sagir på dette debat møde, der var mange spørgsmål omkring indvandrer fra salen. Men de spørgsmål jeg havde med omhandlede os grundejere.


Spørgsmål til begge parter:

Hvad vil i gøre for parcelhus ejere?

Hvad med grundskylden, hvis den skal nedbringes, hvordan skal det finansieres?

Hvordan forholder i jer til by fortætning i Rødovre, de grønne områder der forsvinder og belastningen af vejnettet, specielt omkring de nye byggerier, som Irmagrunden.


Det skal lige nævnes der var ikke meget tid for hverken Rasmus eller Morten til at komme med længere svar, men her er den overordnet tilbagemelding.


Fra Rasmus fik jeg disse svar:

Det er et stort punkt på Rasmus’ dagsorden at grundskylden skal ned. De skulle så finansieres med stramning på overførelsesindkomster og tilskud.

Angående by fortætning og grønne områder, så var det et spørgsmål til kommunalbestyrelsen.

Angående trafik så var det et mere geopolitisk problem end et parti politisk problem, begge parter er interesseret i bedre trafik forhold i Storkøbenhavn, både bil og offentlig trafik.


Fra Morten fik jeg disse svar:

Morten vil ikke gøre noget ved grundskylden, men vil hellere gå efter personlige skattelettelser.

Angående By for tætning og grønne områder, nåede Morten ikke at svare, men vedrørende trafik så blev der arbejdet på at skaffe flere penge til Storkøbenhavnsområdet.


Man kan læse lidt af debatten på Twitter: #KampenOmRødovre


V/Bianca Lauesen, bestyrelsesmedlem

Sammenslutning af Grundejerforeninger i Rødovre

Har du et forslag til et arrangement eller til hvad bestyrelsen skal arbejde med?

Så kontakt bestyrelsen på bestyrelse@sagir.dk.